Сведения по работе с обращениями граждан за 1 квартал 2020 г.