Сведения по работе с обращениями граждан за 3 квартал 2020 г.